Odstraňovač etiket 200 ml


 
Odstraňovač etiket 200 ml
 
 


 
 
 

Odstraňovač etiket 200 ml

ID0022384
Predajňa: 9 ks  - ihneď
Sklad: Nedostupné

BA

6.56
 

 

Náš kód ID0022384  
Kód výrobcuP-1002
Dostupnosť
javascript: ShowQueues(33087, 1)9 ks
 
Dostupnosť
Predajňa: 9 ks  - ihneď
Sklad: Nedostupné

BA

 
Cena
6.56
(5.47 € bez DPH)
Záruka6 Mesiacov
Vložiť
Hodnotenie produktu
 
Hodnotené 418x        
Výrobca

D-CLEAN

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odstraňovač etiket 200 ml


LABEL-OFF Label – off odstraňuje nalepené papírové etikety. Účinná látka proniká do papíru a naruší přilnavost lepidla. Zbytky lepidla odstraníte snadno suchou utěrkou.Vzhledem k silnému působení rozpouštědla může dojít k narušení některých materiálů.Před aplikací vyzkoušejte odolnost materiálu vůči rozpouštědlu. Label-off nastříkejte přímo na etiketu, pro přesnou aplikaci použijte přiloženou trubičku, cca po čtyřech minutách etiketu snadno odstraníte Zbytky lepidla odstraňte suchou utěrkou.

Upozornění: Nádoba je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 C. Ani vyprázdněnou nádobu neprorážejte a nevhazujte do ohně.Obsahuje 95 hm.% hořlavých látek. Extrémně hořlavé,dráždí kůži,může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží,vdechování par může způsobit ospalost a závratě, toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.uchovávejte mimo dosah dětí,uchovávejte na chladném místě, uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení-Zákaz kouření, nevdechujte aerosoly,zamezte styku s kůží, používejte pouze v dobře větraných prostorách,při požití nevyvolávejte zvracení okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal. nádoba bude po použití velmi chladná.

 
 
 


 TN Trade (Try New Trade – skús nový obchod)

Sme špecialisti na stavbu tichých počítačov, alebo prestavbu počítačov na tiché.

Zaoberáme sa profesionálne distribúciou popredných značiek, k čomu slúžia vlastné skladové priestory s kapacitou niekoľko desiatok tisíc metrov kubických v Čechách a na Slovensku.

Kladieme dôraz nielen na cenu, ale hlavne na kvalitu.