Bezpečnosť a ochrana osobných údajovPri práci s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov.


Spoločnosť TN Trade Slovakia, s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.tntrade.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb.. Osobné údaje poskytujeme len prepravcovi na doručenie vašich zásielok.

Aké údaje zhromažďujeme?


Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a emailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás.

K čomu údaje slúžia?


Všetky informácie v eshope tntrade.sk sú dostupné bez zadávania akýchkoľvek údajov - obchodné podmienky, ceny, popisy produktov, recenzie atď.. Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto s Vaším súhlasom získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej alebo dočasnej.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?


Po zalogovaní do eshopu tntrade.sk môžete tieto údaje editovať či mazať. (Nemožno z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť a doteraz ste u nas nenakúpili, stačí poslať e-mail na tntrade@tntrade.sk.
 TN Trade (Try New Trade – skús nový obchod)

Sme špecialisti na stavbu tichých počítačov, alebo prestavbu počítačov na tiché.

Zaoberáme sa profesionálne distribúciou popredných značiek, k čomu slúžia vlastné skladové priestory s kapacitou niekoľko desiatok tisíc metrov kubických v Čechách a na Slovensku.

Kladieme dôraz nielen na cenu, ale hlavne na kvalitu.