Cenník servisných prác


Cena za hodinu servisnej práce je 30,- € bez DPH, 36,- € s DPH..
K cene za servisnú prácu bude v prípade potreby pripočítaná cena za použité komponenty podľa nášho cenníka. Komponenty potrebné pre servis namontujeme po konzultácii so zákazníkom.

Maximálna cena za jeden servis je 60,- € bez DPH, 72,- € s DPH (2 hod.).

Účtuje sa práca maximálne za 2 hodiny. Jeden servis - mysli sa oprava jedného počítača, notebooku atď..

Počítač môžete doniesť osobne počas otváracích hodín.

Približná doba servisných prác:

0,5 - 2 hod. podľa počtu chladičov, ventilátorov, odhlučňovacej hmoty ... Neučtuje sa pri kúpe nového PC.
0,5 - 1 hod. podľa montáže komponentu
0,25 - 2 hod. podľa závažnosti poruchy
2 hod. Pri montáži nového PC automaticky optimalizujeme výber komponentov aby bola čo najnižšia hlučnosť a dobrá vzájomná kompatibilita komponentov. V cene práce je zahrnutá inštalácia operačného systém Microsoft Windows a kancelárskeho balíka Microsoft Office vrátane nainštalovania všetkých potrebných ovládačov a nainštalovanie všetkých dostupných aktualizácií.
(Poznámka: inštaluje sa pokiaľ je software zakúpený spolu s počítačom)

Počítač je zaťažovaný 12 - 24 hodín.
Záťažou sa otestuje funkčnosť nových komponentov. V prípade zistenia chybného komponentu je tento vymenený za nový kus.

1 - 24 hod. Zariadenie nie je mechanicky poškodené, len sa stratila informácia o uložených dátach. Niektoré dáta, ktoré sa zdajú úplne stratené sa dajú ešte obnoviť. Fotky, rôzne dokumenty atď.. Časovo náročnejšia oprava, záleží od veľkosti záznamového média.
1 - 2 hod. nájdeme a odstránime PC vírus, spyware, nežiadúci program
0,5 hod. nová inštalácia. Neučtuje sa pri kúpe nového PC
0,5 hod. nová inštalácia Neučtuje sa pri kúpe nového PC.
0,5 - 2 hod. Oprava - neúspešné zavedenie systému Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 1 - 4 hod. Ak sa nevie spustiť systém Windows je väčšinou potrebná oprava poškodených systémových súborov. Nejedná sa o preinštalovanie alebo novú inštaláciu Windowsu. Takže pôvodné dáta na disku ostávajú neporušené.


 TN Trade (Try New Trade – skús nový obchod)

Sme špecialisti na stavbu tichých počítačov, alebo prestavbu počítačov na tiché.

Zaoberáme sa profesionálne distribúciou popredných značiek, k čomu slúžia vlastné skladové priestory s kapacitou niekoľko desiatok tisíc metrov kubických v Čechách a na Slovensku.

Kladieme dôraz nielen na cenu, ale hlavne na kvalitu.